Välkommen till Habo Sportdansare, vi är en ideell förening i Habo kommun som brinner för socialdans.

Habo Sportdansare bildades den 3 mars 1999 och sedan dess har vi bedrivit kursverksamhet för att utveckla dans som passar på socialdansgolvet. Under några år fanns också möjligheten att tävla genom Habo sportdansare med flera fina vinster, vilket vi är stolta över! Genom åren har vi provat på olika förningstekniker inom bugg och nu utvecklat vårt eget framgångsrika sätt att lära ut bugg. Inom fox har vi varit nyfikna och med foxtroten som grund har vi utarbetat ett material som lämpar sig väl till en intensivkurs för att göra den mest oerfarne till en dansant sportdansare på socialdansgolvet. Våra övergripande mål och vår inriktning är: Vi arbetar efter tanken att dansen utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. Vi önskar att våran verksamhet ska ge upplevelser och skapa kontakt mellan människor. Våra medlemmar får vara med och bestämma om och ta ansvar för vår verksamhet. Att delta i vår verksamhet ska ge/skapa en kamratlig och trygg social gemenskap.