Styrelsen

StyrelsenMalin Fröjd
Ordförande
Malin Byström
Vice Ordförande
Lovisa Rappner
Sekreterare/Ledarmot
Mikael Sund
Kassör/LedarmotRobban Vesterberg
Ledarmot

Camilla Sund
Ledarmot


Andreas Josefsson
Ledarmot


Johannes Tovhult
Suppleant

Mats Nordgren
Suplient

Ida Källqvist
Suppleant

Peter Vesterberg
Valberedning

Sofia Dahlbäck
Valberedning

Mathias Grahn 
Valberedning


Caroline Josefsson
RevisorUlrika Nygren
Revisor