Styrelsen

StyrelsenMalin Fröjd
Ordförande


Mikael Sund
Kassör


Malin Berglund
Sekreterare
Camilla Sund
Ledarmot


Ida Leander
Ledarmot


Albertina Livh
Ledarmot
Robban Vesterberg
Ledarmot
Malin Byström
Suppleant
Lovisa Eklund
SuppleantIda Källqvist
SuppleantCaroline Josefsson
Revisor